2 april 2012

Odlingsväv och temperaturmätning

Odlingsväv  lades på i ett block, och den ligger kvar efter alla stormar!
Vi vet att det påskyndar uppkomsten, men hur mycket ska vi ta reda på.Temperaturspjut placerades ut, (samma spjut som vi använder föratt mäta temperaturen i betstukor)  jordtemperaturen mäts under väv och utanför väv. På ett spjut mäter vi även lufttemperaturen ca 2 m upp i luften. Dessa värden kan man följa på vår blogg.     

Inga kommentarer: